Från vänster: Anna Wiberg, Bertil Sämfors, Sara Möttus och Lennart Tenland