Ansökningsblankett

Välkommen att använda formuläret nedan för att ansöka om stipendie från Fonden. Vänligen skriv så utförligt som möjligt. Om ni önskar diskutera något innan ni lämnar in er ansökan, går det bra att kontakta oss via ”Kontakta Oss”.

Vilket syfte, ändamål eller verksamhet ska stipendiet supportera? (Bifoga gärna en mer detaljerad beskrivning nedan).

Vilken målgrupp, ellet antalet individer, kommer stipendiet att användas till?*

Vilket belopp ansöker ni om?*

Hur kommer stipendiet att användas?*

Över vilken tidsperiod kommer stipendiet användas?*

Övriga bidrag eller stipendier*

Bifoga gärna en mer detaljerad beskrivning

Länk till eventuell hemsida

Bilagor

Namn*

E-postadress*

Telefonnummer*

Behandling av personuppgifter