Har du ideer som kan motverka utanförskap?

Gunhild och Georgs Minnesfond vill hitta och satsa på både projekt och verksamheter som har stort genomslag för att motverka utanförskap. Identifiering av projekt och verksamheter sker dels genom att vi söker upp verksamheter och för en dialog angående potentiellt samarbete och dels via ansökningar.

Fonden vill även supportera individer som vill bryta sitt utanförskap och välkomnar ansökningar från individen själv eller dess närstående. Vi tar emot ansökningar löpande, urval och prioritering av ansökningar görs av Styrelsen och bidragen betalas ut flera gånger per år.

Villkor för att ansöka

För att kunna ansöka till Fonden måste verksamheten, projektet eller aktiviteten ni söker stipendium till vara icke vinstdrivande. Är ni en verksamhet har ni även ett registrerat organisationsnummer.

Det är positivt om det finns en samverkan eller ett samarbete med andra parter för att stärka projektet, men det är inget som är nödvändigt.

Välkommen, ung som gammal, oavsett härkomst eller preferenser, att ansöka om stipendium från Gunhild och Georgs Minnesfond (Fonden), så länge initiativet, verksamheten eller individen som ansöker har en anknytning till Vellinge kommun i Skåne.